Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

ÇOCUK DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Çocukların yaş gruplarına bağlı olarak sosyal, duygusl, davranışsal, sözel gelişim özellikleri bulunmaktadır. Çocuğun gelişim özellikleri başlıca aile ortamından etkilense de sosyal çevre, genetik faktörler, ebeveyn tutumları gibi diğer faktörlerden de etkilenmektedir. Fakat yetişkinlerden farklı olarak çocuklar yaşadıkları birçok sorunu fark edememekte, fark etse de nasıl bir yol izlemesi gerektiğini belirleyememektedir. Bu yüzden sorunları davranışsal, sosyal, duygusal yoldan ebeveynlerine iletirler ve bu süreçte bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Ebeveynin danışmanlık sürecindeki işbirliği sorunun kaynağını tespit ederek müdahale etmek için önemlidir.

 

ÇOCUK DANIŞMANLIĞI NEDEN GEREKLİDİR?

Çocuk danışmanlığında sorun olarak algılanan durumların çocuğun yaşına ve cinsiyetine uygun olarak değerlendirilerek bir sorun olup olmadığı, eğer bir sorun varsa bu sorunun kaynağı ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği belirlenerek ebeveynlerle birlikte bir yol çizilmektedir. Farkedilen durumlar ilerlemeden erken süreçte bir uzman görüşü alınması probleme dönüşmeden önlem alınmasını sağlamakta, kolayca çözülmesini ve ebeveyn çocuk arasındaki ilişkinin zarar görmesinin önüne geçmektedir.

 

HANGİ KONULARDA ÇOCUK DANIŞMANLIĞINDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ?

-Duygusal ve davranışsal sorunlar

-Ağlama nöbetleri

-Akran zorbalığı

-Uyku problemleri/ Uyku alışkanlığı

-Gece terörü

-Tuvalet eğitimi /Alt ıslatma (Enürezis)

-Parmak emme

-Korkular- kaygılar

-Yalan söyleme

-Tikler - takıntılar

-Saldırganlık- vurma davranışı

-Okul korkusu/ fobisi

-Oryantasyon süreci

-Çalma davranışı

-İçe kapanma- utangaçlık

-Geç konuşma

-Genel gelişimsel değerlendirme

-Kardeş kıskançlığı

-Boşanma döneminde çocuk danışmanlığı

-Evlat edinme süreci ve sonrası çocuk danışmanlığı

-Beslenme ve yeme problemi

-İştahsızlık ve yemek yememe

-Çocukluk çağı depresyonu başlangıcı

-Yaygın gelişimsel bozukluk

-Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)

-Özgül Öğrenme Güçlüğü(ÖÖG)

-Otizm Spektrum Bozukluğu

-Uyaran Eksikliği

-Akademik performans problemi

-Psikolojik travma

-Uyum Problemleri

 

ERGEN DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Ergenlik, bireyin çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş evresidir. Bu süreç hem kimliği oluşturma hem de  aile ve sosyal çevre ile kurulan ilişkiler açısından oldukça zorlayıcı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ergen danışmanlığı, bireyin benliğini keşfettiği bu geçiş sürecinde karşılaşılan problemler ya da üstesinden gelinemeyen durumlarla uygun baş etme stratejilerinin geliştirildiği, sağlıklı bir kimlik kazanımı ile diğer yandan çevresel faktörlere uyumun sağlanması için yürüyülen terapi sürecidir.

Ergenlik süreci; bireyin fizyolojik, psikolojik ve duygusal değişimler yaşarken kendi içinde devam eden bu değişim sürecinde diğerleri/dünya ile de bağlantı kurmakta zorlandığı kompleks bir yapıya sahiptir. Birey kendisine öğretilen, bilinen bütün doğruları süzgeçten geçirerek kendi doğrularının peşine düşmektedir. Bu bakımdan daha özgür ve çoğu noktada daha esnek olmayı arzulayan ergen, aile ve çevredekilerle problem yaşayabilmektedir.

Kontrol edilemeyen öfke, özgüven problemleri, antisosyal davranışlar ve  depresyon gibi belirtilere eşlik eden alkol, sigara, madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların başlangıcına bu dönemde sıklıkla rastlanmaktadır. Bu duruma sebep; okul ve sosyal hayattaki problemler, kimlik arayışı, bir yere ait hissetmeme, anlaşıldığını düşünmeme,  her şeyden sıkılmış hissi, yeni arayışlar içinde olma ve hayatı keşfetme isteği olabilmektedir.

 

ERGEN DANIŞMANLIĞI NEDEN GEREKLİDİR?

Ergenlik hem fizyolojik hem duygu durumu hem de sosyal ilişkiler açısından oldukça karmaşık ve dolayısıyla çatışmalarla seyreden bir geçiş süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç içerisinde bireyin hem kendini anlaması, hem değişimlerin farkına farması ve adaptasyonu oldukça zorlaşırken, bu durum aile ve sosyal ilişkilere de yansımaktadır.

Ergen danışmanlığı, kendini tanımaya ve inşa etmeye çalışan kişiyi, birey olma sürecinde dengeleme ve destekleme, aile ve çevreyle uyumu sağlama amacını taşımaktadır. Ergenlik, bir kendini ifade etme arayışıdır. Bu arayışın en doğru şekilde yönlendirilmesi ve kişinin öncelikle kendi ile iletişiminin sağlanması açısından ergen danışmanlığına önemli görevler düşmektedir.

Ailelerin bu zorlu geçiş sürecini anlayabilmeleri, sürecin daha sağlıklı şekilde işleyiş göstermesi açısından oldukça önemlidir. Ergen danışmanlığı, ailelerin süreci anlaması ve sürecin genel özelliklerini bilerek çocuklarına yaklaşımlarını şekillendirmeyi amaçlamaktadır.

 

ERGEN DANIŞMANLIĞINA NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYARIZ?

-Ergenlikte aile içindeki düzenin sağlanması

-Ergendeki değişen ruh hali

-Antisosyal davranışlar

-Ergenlikte içe kapanma

-Kendini kontrol edememe (şiddet içeren, saldırgan hareketler)

-Ergenin kötü alışkanlıklara yönelimi (sigara, alkol, madde bağımlılığı)

-Ergen ve ailenin yanlış iletişimi ya da iletişimsizliği

-Ergenin ailesi ve çevresiyle zıtlaşması

-Uyumsuz davranışlar (kurallara uymama, asilik)

-Özgüven eksikliği

-Sorumluluk duygusunun kaybolması

-Okul, sınav, başarısızlık kaygısı

-Ergenlikte oluşan fobiler

-Kendini beğenmeme

-Arkadaş edinmede ve iletişiminde problemler

-Ergenin suç işlemeye yatkınlığı

-Ergenin yaşadığı kayıplar (ölüm, aileden birinin evden ayrılması vs.)

-Ergenlikte anne ve babanın boşanması

-Annenin ya da babanın ikinci evliliğini yapması

-Ergenin öz/üvey kardeşleriyle iletişimi

-Ergenlikte depresyon

-Ergenlikte intihar düşüncesi ve teşebbüsleri

 

ERGEN DANIŞMANI SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ergenlerle danışmanlık süreci yürütülürken dikkat edilmesi gereken en önemli kriter genç yetişkin bireyle güven ilişkisi içerisinde zarar vermeden koruyucu bir müdahale yöntemidir. Konuyla ilgili danışmanlık veren kişinin alanında uzmanlığı, daha önceki deneyiminin dışında uygun terapi ve müdahale yöntemlerini kullanıp kullanmadığı, süreçle ilgili ergen bireye ve aileye doğru aktarımlar en önemli kriterdir.

Kendini anlamakta ve ifade etmekte, bozulan sosyal ilişkilerde kırılan güveni onarmaya dair zorlanmalar yaşayan bireyin, anlaşıldığını hissedeceği bir terapi ortamının oluşturulması gerekmektedir. Anlaşıldığını hisseden ergen birey böylelikle danışmana ve sürece en olumlu şekliyle eşlik edecektir.