Ψ GOODENOUGH HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ

Ψ GOODENOUGH HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.