Ψ FROSTIG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ

Ψ FROSTIG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını da ölçen bir okul olgunluk testidir.