Ψ BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

Ψ BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

  Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.