Ahmet Sert

Ahmet Sert
Klinik Psikolog (Çocuk-Ergen-Yetişkin)


      Ahmet Sert; Mersin Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Lisans yıllarında 0-12 yaş çocuklarla yakından çalışabileceği gönüllü stajlar yapmıştır.  Özel bir anaokulunda 1.5 yıl boyunca staj yapmış ve bu dönemde 24-72 ay arası çocukları yakından gözlemleme ve çalışmalar yapma fırsatı bulmuştur. 2017 yılında Çağ Üniversitesi’nin desteği ile başlatılan Travma Odaklı Psikososyal Destek Projesi kapsamında yaklaşık 8 ay boyunca birçok eğitim almıştır ve çeşitli illerde psikolojik travmayı önleyici hizmetler kapsamında birçok çalışma yapmıştır. Ayrıca 2017 yılından beri Mersin, Adana, Hatay, Erzurum, İzmir, Samsun ve online olarak binlerce ruh sağlığı uzmanının mesleki gelişimi adına eğitim organizasyonlarında bulunmuştur.

2019 Ocak ayında kurucusu olduğu Akdeniz Psikoloji ve Danışmanlık’ta eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. Özellikle erken çocukluk çağı travmaları ve buna bağlı günümüzde yaşanan problemler özel ilgi alanıdır.

Çalışma Alanları

 • Yetişkinlerde Kaygı Bozuklukları (Anksiyete, Sosyal Fobi, Panik Bozukluk, Fobi)
 • Yetişkinlerde Psikolojik Travma ve İlişkili Bozukluklar
 • Psikolojik İlkyardım ve Krize Müdahale
 • İlişki Problemleri
 • Yönetici Koçluğu
 • Çocuklarda Davranış Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü (Okuma, Yazma ve Matematik Bozukluğu)
 • Çocuklarda Kaygı Bozuklukları (Sosyal Fobi, Özgül Fobi, Yaygın Anksiyete, OKB)
 • Çocuklarda Beslenme ve Uyku Bozuklukları

 • Çocukluk Çağı Sorunları (gece nöbetleri, alt ıslatma, kardeş kıskançlığı, okul fobisi, tikler, uyumsuzluk, öfke nöbetleri)
 • 0-12 yaş arası duygusal, sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişim değerlendirilmesi ve geribildirimi
 • Ebeveynlik tutumları; aile içi pozitif disiplin, sınır koyma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Zorlu Yaşam Olayları (boşanma, taşınma, ölüm vb.)

Katıldığı Eğitimler:

 • Döngüyü Kırmak, Problem Davranışlar için Emdr Terapisi, 2023
 • Anksiyete Bozukluklarında Emdr Terapisi, Suzy Mathjensen ve Ad De Jong, 2022
 • Emdr İleri Düzey Eğitimi, DBE, 2022
 • II. Modül Yapılandırılmış Oyun Terapisi Eğitimi, Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu Bakay, APT ve Oyun Terapileri Derneği, 2021
 • Sınav Kaygısı Performans Geliştirme Programı, Dr. Olcay Güner, Arka Bahçe Psikolojik Gelişim ve Danışmanlık,2021
 • Bütün Beyinli Çocuk: Çocuğunuzun Gelişen Zihnini Geliştirecek 12 Strateji, Dr. Daniel Siegel, Walk of Life, 2021
 • Çocuk ve Ergen BDT Eğitimi, Dr. Nevin Dölek, 2020
 • Yas Danışmanlığı Eğitimi, Dr. Nevin Dölek, 2020
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu, Prof. Dr. Nur Serap Özer, 2019
 • Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği –IV, Türk Psikologlar Derneği, 2019
 • Duyusal Nöroterapi II. Modül, Psikolog Güneş Turhan, 2019
 • EMDR Eğitimi, Emre Konuk ve Asena Yurtsever, DBE, 2018
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Eğitimi, Dr. Nevin Dölek, 2018
 • Oyun Terapisi Eğitimi, Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu Bakay, Oyun Terapileri Derneği, 2018
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, 2018
 • Çocuk Odaklı Danışmanlık Becerileri, Uzman Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu, 2018
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulama ve Yorumlama Eğitimi, Uzman Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu, 2017
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulama ve Yorumlama Süpervizyonu, Uzman Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu, 2018
 • Duyusal Nöroterapi I. Düzey, Psikolog Güneş Turhan, 2017
 • Temel Travmatoloji, Uzman Psikolog İbrahim Eke, 2017
 • Travmatik Deneyime Maruz Kalmış Bireylerle Grup Çalışmaları, Uzm.Psk. İbrahim Eke, 2017
 • Travma Çalışma Grubu, Uzman Psikolog İbrahim Eke, 2016
 • Krize Müdahale ve Psikolojik İlk Yardım, Psikolog Dr. İrem Akduman, 2017
 • Çocuk ve Travma: Psikolog Tolga Erdoğan, 2017
 • Çocuk ve Ergenlerle Travma Çalışmak, Uzman Psikolog Ceyda Yılmazçetin, 2017
 • Çocuk ve Grup Görüşmeleri, Uzman Psikolog Ceyda Yılmazçetin, 2017
 • Çocuklarla Psikososyal Destek Grubu, Uzman Psikolog Ceyda Yılmazçetin, 2017
 • Adli Alanda Çocukla Çalışmak, Psikolog Dr. Dilek Çetin, 2017
 • Çocukla Çocuk Olmamak, Psikolog Ferhat Aydın, 2017
 • Travmanın Nörobiyolojisi, Uzman Psikolog Tuba Akyüz, 2017
 • LGBTİ ve Göçmenlerle Travma Çalışmak, Uzman Psikolog Özge Tuğçe Güdül ve Uzman Psikolog Özlem Çolak, 2017
 • Travma Odaklı Temel Danışmanlık Becerileri, Uzman Psikolog Ersin Bayramkaya ve Uzman Psikolog Ayşegül Kalem,2017
 • Kadın ve Travma, Uzman Psikolog Duygu Buğa, 2017
 • Feminist Terapi, Yard.Doç.Dr.Hilal Eyüpoğlu, 2017
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi, Uzman Psikolog Ufuk Kocatepe, 2017
 • Travmaya Psikanalitik Bakış, Uzman Psikolog Baran Gürsel, 2017
 • Eleştirel Psikoloji ve Queer, Psikolog Dr. Umut Şah, 2017
 • Cinsel Şiddet; Tanımı, Türleri, Mitler ve Kavramlar, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 2017
 • Flört Şiddeti; Tanımı, Türleri, Kavramlar ve Yaygın Mitler, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 2017

Kongre ve Seminerler:

 • 9. Zeka ve Yetenek Kongresi, 2023
 • Emdr Kongresi, 2023
 • I. Psikoloji Sempozyumu: Geçmişin Yükü İle Terapi Odasına: Psikolojik Travma, Mersin, 2019 
 • Çukurova Psikoloji Zirvesi, Adana, 2018 
 • Mersin Çocuk Psikolojisi Zirvesi, Mersin, 2018 
 • Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Çağ Üniversitesi - Mersin, 2018 
 • SEV Eğitim Sempozyumu, Mersin, 2018 
 • Zeka ve Yetenek Kongresi, Ankara, 2018


Akademik Çalışmalar:

 • Okul Öncesi Çocuklarında Davranış Bozuklukları ve Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Projesi, 2020
 • Mersin Üniversitesi Öğrencilerinde Kokunun Nötr Kelimeleri Öğrenme Üstündeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Ahmet Sert, Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 5-8 Ağustos, Çağ Üniversitesi,  2018
 • Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi Cinsel İlişkiye Karşı Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: İlişki Durumu, Cinsiyet, Dindarlık. Ahmet Sert ve Fatma Adalet Şahin, Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 5-8 Ağustos, Çağ Üniversitesi,  2018

Üye Olunan Meslek Kuruluşları:  

Türk Psikologlar Derneği

EMDR Türkiye Derneği