Yaren Arslan

Yaren Arslan
Psikolog (Çocuk-Ebeveyn)

YAREN ARSLAN / PSİKOLOG

Yaren Arslan, Çağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans dönemi boyunca hastanede, rehabilitasyon merkezinde, anaokulu ve kreşlerde, kolejlerde staj yapmıştır. Günümüzde faaliyetlerini sürdürmekte olduğu Akdeniz Psikoloji ve Danışmanlık’ta 3 yıl boyunca staj yapmış olup, staj kapsamında birçok tanı grubunu, farklı yaş gruplarını gözlemleme fırsatı bulmuştur. Ayrıca lisans yıllarında ulusal (TPÖÇG, Türkiye Alzheimer Derneği) ve uluslararası (EFPSA, Erasmus+) birçok yapılanmada ve projede hem gönüllü hem koordinatör olarak görev almıştır. Günümüzde ise Akdeniz Psikoloji ve Danışmanlık’ta Çocuk-Ergen Psikoloğu olarak, Özel Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kurum psikoloğu olarak görev almaktadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

• 0-12 Yaş Arası Çocuklarda Genel Gelişimsel Değerlendirme (Bilişsel, Duygusal, Sosyal, Fiziksel)

• Çocuklarda ve Ergenlerde Kaygı Bozukları (Sosyal Fobi, Özgül Fobi, Yaygın Anksiyete, OKB)

• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

• Özgül Öğrenme Güçlüğü (Okuma, Yazma ve Matematik Bozukluğu)

• Uyum Bozukluğu Yaşayan Çocuklar (Sınır Problemi, Agresif Davranışlar, İnat, Motivasyon Eksikliği, Sosyal Beceri Eksikliği)

• Ebeveynlik Tutumları; Aile içi pozitif Disiplin, Sınır Koyma ve Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

• Tuvalet eğitimi, Sağlıklı Uyku ve Beslenme Alışkanlıkları Edinme Konularında Ebeveyn Danışmanlığı

• Çocukluk Çağı Sorunları (Gece Nöbetleri, Alt Islatma, Kardeş Kıskançlığı, Okul Fobisi, Tikler, Uyumsuzluk, Öfke Nöbetleri)

• Çocuk ve Ergenlerde Zorlu Yaşam Olayları (Boşanma, Taşınma, Ölüm vb.)

• Psikolojik İlkyardım ve Krize Müdahale

 

KATILDIĞI EĞİTİMLER

• Çocuk Merkezli Oyun Terapisi – Dr. Kli. Psikolog Birgül EMİROĞLU BAKAY – Aralık 2023

• COGENT Erken Çocukluk Bilişsel Müdahale Programı - Ekim 2023

• Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi – Prof. Dr. Serap ÖZER - Nisan, Mayıs 2023

• Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Öğretimi Programı - Doç. Dr. Alev GİRLİ - Mart, Nisan 2023

• Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtiler Tarama Ölçeği – Doç. Dr. Veysel AKSOY – Arş. Gör. Mehmet OKUR - Mart 2023

• Erken Okuryazarlık Testi - Ocak 2023

• Parmak Ucunda Ebeveynlik: Cinsellik İletişimi - Uzm. Psk. Dan. Handan TOPRAK - Aralık 2022

• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi - Ekim 2022

• Denver II Testi - Eylül 2022

• İnsan/Aile Resmi Çizim Testleri - Eylül 2022

• Gesell Gelişim Figürleri - Eylül 2022

• Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi - Eylül 2022

• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Dr. Nevin DÖLEK - Mart 2021

• Afet Sonrası Duyguları Düzenleme ve Öz Şefkat - Uzm. Psk. Müjde PEKSAYGILI GEZER , Psikolog Ezgi DENİZEL GÜVEN - Kasım 2020

• Ölüm Endişesi ve Pandeminin Etkileri – Psk. Dr. Hakan ERTUFAN–Nisan 2020

• Zor Zamanlardaki Kaynağımız: Psikolojik Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz? - Kli. Psk. Dr. Serap Altekin – Mart 2020

• Ölüm Algısı ve Yas Aşamaları - Dr. Öğr. Üyesi Nevin DÖLEK- Aralık 2019

• Dil ve Düşünce Etkileşiminin Farklı Yaşlarda Değişimi -  Doç. Dr. Tilbe GÖKSUN - Aralık 2019

• Duygusal Zekâ – Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK - Aralık 2018

• Aşk, Öfke ve Duygu Yönetimi – Psikolog Ferhat AYDIN - Aralık 2018

• Özgüven ve Sorumluluk Duygusu – Psikolog Ferhat AYDIN - Aralık 2018

• Zor Zamanlarda Psikolojik Güçlenme – Psikolog, Yazar Ozanser UĞURLU – Aralık 2018

• I. Çukurova Çocuk Psikolojisi Zirvesi - Uzm. Psk. Çağla Tuğba SELVEROĞLU, Uzm. Psk. Çağla Begüm YÜCE, Uzm. Kli. Psk. Ahmet SERT, Fzt. Özgecan AŞLAMACI, Dr. Öğr. Üy. Ayça KÖKSAL KONİK - Aralık 2018

• I. Mersin Çocuk Psikolojisi Zirvesi – Uzm. Psk. Çağla Tuğba SELVEROĞLU, Uzm. Psk. İpek GÖKOZAN, Psk. Ahmet SERT, Uzm. Psk. Duygu BUĞA - Kasım 2018