Esra Gün

Esra Gün
Psikolog (Ergen-Yetişkin-Çift)

     Esra Gün; Çağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans yıllarında stajını adli ve klinik alanlarda tamamlamış pek çok gönüllü organizasyonda yer almıştır. Uzmanlığına Mersin Üniversitesi Aile Eğitimi ve Danışmanlığı alanında devem etmektedir.

     2017 yılında Çağ Üniversitesi’nin desteği ile başlatılan Travma Odaklı Psikososyal Destek Projesi kapsamında yaklaşık 8 ay boyunca birçok eğitim almıştır ve çeşitli illerde psikolojik travmayı önleyici hizmetler kapsamında sahada ve klinikte birçok çalışma yapmıştır. Bu çalışmaları halen yüürütmekte ve gönüllü olarak seminer ve eğitimler vermektedir.

     Lisans eğitimi sonrasında belediyelerin kadın ve çocuk danışma merkezlerinde 2 yıl psikologluk yapmış, kurumsal ve bireysel danışmanlık, kurumsal eğitim/atölye/seminer çalışmaları ile  çocuk/ergen/yetişkin ve çift terapisi alanlarında hizmet vermiştir.

      Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Aile Danışmanlığı, Çocuk Gözlem Testleri Eğitimi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ile Travma alanında aldığı eğitimlerde özel kliniklerde çocuk/ergen/yetişkin terapilerini aktif olarak yürütmekte ve eğitim/seminer/atölye çalışmalarını devam ettirmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

*Yetişkinlerde Kaygı Bozuklukları (Anksiyete, Sosyal Fobi, Panik Bozukluk, Fobi)

*Yetişkinlerde Psikolojik Travma ve İlişkili Bozukluklar (Çocukluk ve Yetişkinlik Çağı Travmaları, Yas, Kayıp, Taciz, Tecavüz, Şiddet Mağduru Olmak)

*İlişkisel Problemler(Kıskançlık, Aldatılma, Güvensizlik, Değersizlik, Yetersizlik, Özgüven Sorunları, Sağlıklı İlişkiler Kuramamak, Öfke Problemleri, Kontrolsüz Davranışlar, Terk Edilme Kaygısı..)

*Psikolojik İlk Yardım ve Krize Müdahale

*Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 Genç Danışmanlığı ;

*İlişki problemleri (Aile, Arkadaş)

*Stres/ Kaygı, Takıntılı Düşünce ve Davranış Problemleri

*Cinsel Kimlik Problemleri

*Özgüven Problemleri

*Panik Bozukluk, Sosyal Kaygı/ Sosyal Fobi, Uyku Problemleri, Yeme Bozuklukları

*Depresyon

*Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Problemleri (DEHB)

*Travmatik Yaşam Olayları,Duygu Durum Bozuklukları, Öfke Problemi

*Akran Zorbalığı ve Zorbalıkla Baş Etme, Ergenlik Dönemi Davranış Problemleri

*Ders Çalışma Teknikleri, Motivasyon Eksikliği, Öğrenme Problemleri, Teknoloji Bağımlılığı, Sınav Kaygısı

*Ebeveynlik Tutumları (Aile İçi Pozitif Disiplin, Sınır Koyma, Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi)


KATILDIĞI EĞİTİMLER:

EMDR Eğitimi, DBE, 2023

Çocuk ve Ergen BDT Eğitimi, Nevin Dölek, 2022

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Itır Tarı Cömert, Psikoloji Akademisi, 2021

◦travma Eğitimleri Uygulayıcı Eğitimi, Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi, 2019

◦Krize Müdahale ve Psikolojik İlk Yardım, Uzman Psikolog İrem Akduman

◦Temel Travmatoloji, Uzman Psikiyatrist Sümer Öztanrıöver

◦Travma ve Kadın: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet, Uzman Psikolog Duygu Buğa

◦LGBTİ, Uzman Psikolog Özlem Çolak

◦Çocuk ve Ergenlerde Cinsel İstismar- İlk Görüşme Teknikleri, Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu

◦Göç ve Mülteciler & Çevirmenle Çalışmak, Doç. Dr. Ersin Uygun ve Dr. Ceren Acartürk

◦Göç ve Travma, Uzm. Psk. Deniz Bozunoğulları

◦Temel Travmatoloji ve Somatizasyon, Uzman Psikolog Cumhur Amasyalı

◦Travma ve Çocuk, Uzman Psikolog Ceyda Yılmazçetin

◦Travmanın Nörobiyolojisi, Uzman Psikolog Ersin Bayramkaya

◦Flört Şiddeti ve Güvenli İlişkiler, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

◦Cinsel Şiddet, Kavramlar ve Mücadele Yöntemleri, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

◦Travma Yaşantı Grubu, Uzman Psikolog Ersin Bayramkaya

◦Akran Zorbalığı, Uzman Psikolog Göksu Telmaç

◦İhmal ve İstismar, Gülhan Gündüz

◦Afetler ve İlk yardım, Uzman Psikolog Yeşim Ünal

◦Özbakım, Uzm. Psk. Cumhur Amasyalı

◦Temel Danışmanlık Becerileri, Doç. Dr. Itır Tarı Cömert

◦İstimara Uğrayan Çocukla Görüşme

◦Somatik Deneyimleme ve Nefes Teknikleri, Uzm. Psk. Dilşen Özden

◦Salgın Döneminde Psikososyal Destek, Uzm. Psk. Öznur Acicbe

◦Şiddetsiz İletişim, Psk. Zehra Gülser

◦Salgın Hastalıklar ve Ruhsal Tarihi

◦Çocukların Bakım-verenleri ile Çalışmak, Uzm. Psk. Deniz Akyıl

◦Toplumsal Travmalar, Psikiyatrist Cemal Dindar

Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı, Word Human Relief (WHR), 2021

Travmayı Anlama: Travmada Deneyim Farklılıkları ve Travmanın Gelişimsel Spektrum Boyunca Etkiler: Dr. Mia Medina

Toplum Ruh Sağlığının Sosyal Boyutu Krizlerde ve Travmalarda Psikolojik İlk Yardım: Dr. Özge Kantaş & Dr. Serkan Özgün

Okullarda Kriz Yönetimi ve Psikolojik Sağlamlık: Dr. Ezgi Denizel Güven

Travmalarla Başa Çıkma: Kendine Yardım ve Travma Sonrası Büyüme: Dr. Serap Altekin

Kültürel ve Kolektif Bellek: Travmanın Kuşaklararası Aktarımı: Dr. Çiğdem Yumbul

Barış Dersleri: Barışı İnşa Ederken Ruhsal Süreçler: Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi & Doç. Dr. Ayten Zara

Kolektif Travmaların Çocuk ve Aile Üzerinde Etkileri, Psikososyal Müdahale Yaklaşımı: Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman

Cinsel İstismar Travması: Anlama, Önleme ve Başa Çıkma: Doç. Dr. Ayten Zara & Dr. Hivren Özkol Cop

◦Pandemi: Prof. Dr. Şahika Yüksel

Mültecilerde ruh sağlığı ve psikososyal müdahalenin temel ilkeleri: Doç. Dr. Ersin Uygun

Travmada iyileşme ve bağışlama: Doç. Dr. Ayten Zara

Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulama ve Yorumlama Eğitimi, Uzman Psikolog Tuğba Selveroğlu, 2018


UYGULANAN TESTLER:

WISC-R Zeka Testi

WISC-4 Zeka Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Moxxo Dikkat Testi

Catell 3-A Zeka Testi

Catell 2-A Zeka Testi

Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi

Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Benton Görsel Bellek Testi

Porteus Labirentleri Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

 

AKADEMİK YAYIN VE YAZILAR:

Gün, E.(2019). Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutum ve Davranışları. Yayınlanmamış Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mersin