Serpilnur Avar

Serpilnur Avar
Klinik Psikolog / Aile Danışmanı (Çocuk-Ergen-Yetişkin)

Serpilnur Avar; Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Ardından Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı ve Gedik Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programlarını tamamlamıştır. Lisans hayatı boyunca Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi ve pek çok klinikte gönüllü staj yapmış ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Masal Evi Projesi gibi gönüllük esaslı projelerde yer almıştır. Yüksek Lisans eğitimleri boyunca farklı ana okullarında çalışmıştır. Ardından Medicalpark Hastanesinde klinik görüşmelerin yanı sıra bütüncül yaklaşım çerçevesinde tüp bebek, nöroloji, onkoloji-hematoloji gibi farklı hasta grupları ile çalışmıştır. Hastane deneyiminin ardından farklı psikiyatri kliniklerinde multidisipliner şekilde çocuk/genç ve yetişkinler danışanlar ile terapi seanslarını yürütmüştür.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

- Çocuklarda Klinik Değerlendirme

-Çocuklarda Kaygı Bozuklukları

-Çocukluk Çağı Sorunları

-Çocuklarda Davranış Bozukluğu

-Çocuklarda Beslenme ve Uyku Bozuklukları

-Çocuk Gelişim Sürecinin Takibi ve Desteklenmesi

-Ebeveyn Tutumları

-Yetişkinlerde Kaygı ve Depresyon

-Yetişkinlikte Travma ve İlişkili Bozukluklar

-Kanser Tanısı Almış Bireyler ve Yakınları ile Çalışma

-Nöropsikolojik Test Uygulaması ve Değerlendirme

KATILDIĞI EĞİTİMLER

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi, Sofist Aile Merkezi, Eğitimci: Uzm. Psk. Esmahan Orçın, 2017

-Öngörüşme/Değerlendirme

-Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

-Gessel Gelişim Figürleri

-Peabody Resim Kelime Testi

-Goodenough-Harris Adam Çizme Testi

-Metropolitan Olgunluk Testi

-Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

-Benton Görsel Bellek Testi

-Louisa-Düss Psikanalitil Hikayeler Testi

-Projektif Teknikler/Resim-Öykü İlişkisi/Olgularla Kombinasyon

-Beier Cümle Tamamlama Testi

-Depresyon Ölçeği/Anksiyete Ölçeği

 

Wısc-IV Zeka Testi Eğitimi, Türk psikologlar Derneği, Eğitimci: Dr. Psk. Nagehan Demiral, 2022

Denver Gelişim Tarama Testi, Gelişimsel Çocyuk Nörolojisi Derneği,2021

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi, Kim Psikoloji, Eğitimci: Uzm. Psk. Nevin Dölek,2020

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Poem Psikoloji, Eğitimci: Doç. Dr. Vahdet Görmez-70 saat,2021

Triple P Olumlu Annebabalık Uygulayıcı Eğitimi, Hümanist Büro,  Doç. Dr. Taner Güvenir, 2021

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi, Ahenk Danışmanlık Merkezi, Mehmet Teber, 2020

EMDR 1. Düzey Eğitimi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk, 2022

Kanser Hastaları ile Çalışma-Psikoonkoloji Eğitimi, Klinik Psikolog-Psikoonkolog Esra Savaş, 2021

MMPI Eğitimi, İzmir Psikoloji Merkezi, Eğitimci: Uzm. Klinik Psikolog Seval Baysal,2017

Nöropsikolojik Test Eğitimi (Uzun-Kısa Test/Afazi Testi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2021

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

-Kaygı Bozukluğu Olan Çocuklara Psikolojik Müdahaleler, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Projesi, 2018

-Covid 19 Pandemisi Sürecindeki Ebeveynlerin Yaşam Doyum ve Kaygı Düzeyleri ile Çocuklarının Kaygı Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 2021

-Covid 19 Salgını Sırasında Onkoloji Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyinin, Koronavirüs Korkusunun ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

 

Üye Olunan Meslek Kuruluşları

-Türk Psikologlar Derneği